Những dấu hiệu bộc lộ của trẻ bị tự kỷ

Người bị bệnh tự kỷ có thể có các đặc điểm sau đây trong các kết hợp khác nhau và mức độ khác nhau của mức độ nghiêm trọng.

Sưu Tầm

Read 1737 times
Top