Biểu hiện của trẻ tự kỷ

Tiếp cận dịch vụ: quyền được hưởng giáo dục công cộng của con bạn Đạo luật giáo dục những trường hợp khuyết tật (Individuals with Disabilities Education Act (IDEA)), được ban hành năm 1975, chỉ thị toàn bộ trẻ em đủ điều kiện phải được tiếp cận chương trình giáo dục công.

Từ năm 1980 đến nay, tỉ lệ mắc tự kỷ ngày càng tăng. Tại Trung Quốc, ở trẻ 2-6 tuổi, tỉ lệ mắc tự kỷ là 11/10.000. Ở Hồng Kông từ năm 2001–2005, tỉ lệ mắc tự kỷ ở nhóm dưới 5 tuổi là 7.9/10.000.

Nghiên cứu cho biết có tới 60% trẻ em chào đời mắc bệnh vàng da và tình trạng này sẽ tự biến mất trong tuần đầu tiên, nhưng nếu biểu hiện vàng da kéo dài hơn cộng thêm lượng sắc tố vàng tăng cao có thể gây ra những vấn đề liên quan đến quá trình phát triển về sau.

Tự kỷ là căn bệnh của thời đại mà nạn nhân chính là trẻ em. Quá trình điều trị bệnh ít tốn kém nhưng mất khá nhiều thời gian.

Các nhà nghiên cứu tự kỷ đến từ trường Y San Diego thuộc Đại học California đang phát triển một chiến lược mới có tên “Kiểm tra cách tiếp cận của trẻ một tuổi”.

Page 3 of 3
Top